Ağrı tedavisi

23 Kasım 2021, Salı 17:58:52

Ağrı tedavisi

Ağrı tedavisi

Ağrı; hayatı zorlaştıran, bireyde çaresizlik, öfke, umutsuzluk, depresyon, asabiyet ve kişisel özgürlüklerin kaybı gibi duygular uyandıran, sık karşılaşılan bir his ve deneyim olarak tanımlanabilir. Doktora başvuru nedenlerinin başında ağrı gelmektedir.

Ağrı süresine göre ani başlangıçlı (iveğen= akut) veya uzun zamandır devam eden (müzmin=kronik) ağrı şeklinde sınıflandırılabilir.

Yerine göre baş ağrısı, bel ağrısı ve diz ağrısı gibi, altta yatan hastalığa göre kanser ağrısı, ameliyat sonrası ağrı ve grip ağrısı vb şeklinde de sınıflandırılabilir.

Bir başka sınıflandırılma yöntemi ise ağrının vücutta yaptığı değişikliklere göre sınıflandırılmasıdır.

Ağrı tedavisi ilaçlarla, ilaç dışı yöntemlerle ya da cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Hangi tedavinin hangi hastaya verileceği hastanın ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, ağrı tipinin belirlenmesi ve muayene sonuçlarına göre değişmektedir. Altta yatan bir hastalık varlığında öncelikle onun tedavi planının da programa dahil edilmesi esastır. Bu açılardan bakıldığında her hasta için farklı bir tedavi programının olabileceği başka bir deyişle ağrının bireyselleştirilmiş bir tedavisinin olduğu ifade edilebilir.

 Tedavi seçenekleri şu şekilde özetlenebilir:

  1. Hasta eğitimi
  2. Davranışçıl ve Psikolojik tedaviler, Gevşeme teknikleri
  3. İlaç tedavileri
  4. Fizik tedavi yöntemleri
  5. Egzersiz
  6. Masaj ve manipülasyon
  7. Tamamlayıcı tıp (kinezyoteyp, akupunktur, ozon, eklem enjeksiyonu, nöral terapi, mezoterapi, kuru iğne tedavisi, fitoterapi)
  8. Girişimsel tedaviler (sinir blokları, radyofrekans)
  9. Cerrahi yöntemler